People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
|[[KaiXu|Kai Xu]]
|[[KaiXu|Kai Xu]]
|}
|}
-
 
Line 35: Line 34:
|[[Baibo2018|Baibo Wu]]
|[[Baibo2018|Baibo Wu]]
|}
|}
 +
 +
 +
===Master Students===
 +
 +
{| border="1" width="480px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
 +
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2016
 +
|'''Class 2016
 +
|'''Class 2017
 +
|-
 +
|[[File:Zhaoyu2015.jpg|link=Zhaoyu2015]]
 +
|[[File:Tianlai2016.jpg|link=Tianlai2016]]
 +
|[[File:Weihao2016.jpg|link=Weihao2016]]
 +
|[[File:Qi2017.jpg|link=Qi2017]]
 +
|-
 +
|[[Zhaoyu2015|Zhaoyu Zhang]]
 +
|[[Tianlai2016|Tianlai Dong]]
 +
|[[Weihao2016|Weihao Zhang]]
 +
|[[Qi2017|Qi Li]]
 +
|-
 +
|'''Class 2017
 +
|'''Class 2018
 +
|'''Class 2018
 +
|-
 +
|[[File:Lingyun2017.jpg|link=Lingyun2017]]
 +
|[[File:Haozhe2018.jpg|link=Haozhe2018]]
 +
|[[File:Xu2018.jpg|link=Xu2018]]
 +
|-
 +
|[[Lingyun2017|Lingyun Zeng]]
 +
|[[Haozhe2018|Haozhe Yang]]
 +
|[[Xu2018|Xu Liu]]
 +
|}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
===Doctoral Alumni===
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
Line 63: Line 101:
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
|[[File:Yuyang2015.jpg|link=Yuyang2015]]
|[[File:Yuyang2015.jpg|link=Yuyang2015]]
-
|[[File:Zhaoyu2015.jpg|link=Zhaoyu2015]]
+
 
-
|[[File:Shuan2015.jpg|link=Shuan2015]]
+
 
-
|[[File:Zhonghao2016.jpg|link=Zhonghao2016]]
+
|-
|-
-
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
+
 
-
|[[Yuyang2015|Yuyang Chen]]
+
 
-
|[[Zhaoyu2015|Zhaoyu Zhang]]
+
 
-
|[[Shuan2015|Shu'an Zhang]]
+
-
|[[Zhonghao2016|Zhonghao Wu]]
+
|}
|}
-
 
+
===Master Alumni===
-
===Master Students===
+
{| border="1" width="480px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="480px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
|'''Class 2014
|'''Class 2014
Line 93: Line 127:
|}
|}
-
 
-
===Technician and Machinists===
 
-
{| border="1" width="120px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
 
-
|[[File:People_ICON.jpg‎]]
 
-
|-
 
-
|Tianhua Chen
 
-
|}
 
-
 
-
 
-
===Alumni===
 
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
|'''Class 2010
|'''Class 2010
Line 130: Line 154:
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
-
|}
 
-
 
-
 
-
===Undergraduates===
 
-
{| border="1" width="600px"
 
-
!colspan="6"|Class 2009
 
-
|- align="center"
 
-
|Pozhi Cao||JI||caopozhi1234567@sina.com||Sheng Jiang||JI||jiangsheng@sjtu.edu.cn
 
-
|- align="center"
 
-
|Nan Li||JI||terriclisa@gmail.com||Xin Wang||JI||alice77@sjtu.edu.cn
 
-
|- align="center"
 
-
|Xi Du||ME||sdiyazg@sjtu.edu.cn|| || ||
 
-
|-
 
-
!colspan="6"|Class 2008
 
-
|- align="center"
 
-
|Qianchang Zhu||JI||zhuqianchang@126.com||Chuming Zhao||JI||zhaochuming@hotmail.com
 
-
|- align="center"
 
-
|Jifei Zhong||JI||zhongjifei@gmail.com|| || ||
 
-
|- align="center"
 
-
!colspan="6"|Class 2007
 
-
|- align="center"
 
-
|Jiangran Zhao||JI||zhao0318@yahoo.cn||Li Liu||JI||terriclisa@gmail.com
 
-
|- align="center"
 
-
|Qinhao Zhang||JI||zhangqinhao@sjtu.edu.cn||Ying Ying||JI||primrose_y@hotmail.com
 
-
|- align="center"
 
-
|Lu Pan||JI||panlu88@sjtu.edu.cn||Xingxin Qian||ME||qianxingxin@yahoo.cn
 
|}
|}

Revision as of 22:03, 5 November 2018

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2014 Class 2014 Class 2015
Zenghui2014.jpg Bin2014.jpg Yuyang2015.jpg
Zenghui Liu Bin Zhao Yuyang Chen
Class 2015 Class 2016 Class 2018
Shuan2015.jpg Zhonghao2016.jpg Baibo2018.jpg
Shu'an Zhang Zhonghao Wu Baibo Wu


Master Students

Class 2015 Class 2016 Class 2016 Class 2017
Zhaoyu2015.jpg Tianlai2016.jpg Weihao2016.jpg Qi2017.jpg
Zhaoyu Zhang Tianlai Dong Weihao Zhang Qi Li
Class 2017 Class 2018 Class 2018
Lingyun2017.jpg Haozhe2018.jpg Xu2018.jpg
Lingyun Zeng Haozhe Yang Xu Liu
Doctoral Alumni

Class 2011 Class 2013 Class 2013 Class 2013 Class 2014
Jiangran2011.jpg Huan2013.jpg Zhixiong2013.jpg Zhengchen2013.jpg Zenghui2014.jpg
Jiangran Zhao Huan Liu Zhixiong Yang Zhengchen Dai Zenghui Liu
Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2015 Class 2016
Bin2014.jpg Yuyang2015.jpg


Master Alumni

Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2016
Zhijun2014.jpg Bo2015.jpg Huichao2015.jpg Tianlai2016.jpg
Zhijun Zhu Bo Liang Huichao Zhang Tianlai Dong
Class 2010 Class 2010 Class 2011 Class 2012 Class 2012
Dong2010.jpg Xidian2010.jpg Guoqing2011.jpg Minxiao2012.jpg You2012.jpg
Dong Qiu Xidian Zheng Guoqing Liu Minxiao Fu You Wang
Class 2013 Class 2013
Yuheng2013.jpg Wukun2013.jpg
Yuheng Du Wukun Mei
Views
Personal tools