People

From Rii

Revision as of 12:44, 21 September 2010 by Roiilab@gmail.com (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laboratory Director


Graduate Students


Undergraduates

Class 2009
Pozhi Cao JI caopozhi1234567@sina.com Sheng Jiang JI jiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan Li JI terriclisa@gmail.com Xin Wang JI alice77@sjtu.edu.cn
Xi Du ME sdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang Zhu JI zhuqianchang@126.com Chuming Zhao JI zhaochuming@hotmail.com
Jifei Zhong JI zhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran Zhao JI zhao0318@yahoo.cn Li Liu JI terriclisa@gmail.com
Qinhao Zhang JI zhangqinhao@sjtu.edu.cn Ying Ying JI primrose_y@hotmail.com
Lu Pan JI panlu88@sjtu.edu.cn
Views
Personal tools