People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created page with "==Laboratory Director== Kai Xu ==Post-Docs== ==Ph.D. Students== ==M.S. Students== Dong Qiu Yuyu Ouyang Xidian Zheng ==Undergraduate Students== ==Visiting Scholars== ==A...")
Line 1: Line 1:
-
==Laboratory Director==
+
===Laboratory Director===
-
Kai Xu
+
<gallery width=100px height=120px perrow=5>
 +
File:KaiXu.jpg|<div align=center>[[KaiXu|Kai Xu]]</div>
 +
</gallery>
-
==Post-Docs==
 
-
==Ph.D. Students==
+
===Graduate Students===
 +
<gallery width=100px height=120px perrow=5>
 +
File:Yuyu2010.jpg|<div align=center>[[Yuyu2010|Yuyu Ouyang]]</div>
 +
File:Dong2010.jpg|<div align=center>[[Dong2010|Dong Qiu]]</div>
 +
File:Xidian2010.jpg|<div align=center>[[Xidian2010|Xidian Zheng]]</div>
 +
</gallery>
-
==M.S. Students==
 
-
Dong Qiu
 
-
Yuyu Ouyang
 
-
Xidian Zheng
 
-
==Undergraduate Students==
+
===Undergraduates===
-
 
+
{| border="1"
-
 
+
!colspan="6"|Class 2009
-
==Visiting Scholars==
+
|-
-
 
+
|Pozhi Cao
-
 
+
|JI
-
==Alumni==
+
|caopozhi1234567@sina.com
 +
|Sheng Jiang
 +
|JI
 +
|jiangsheng@sjtu.edu.cn
 +
|-
 +
|Nan Li
 +
|JI
 +
|terriclisa@gmail.com
 +
|Xin Wang
 +
|JI
 +
|alice77@sjtu.edu.cn
 +
|-
 +
|Xi Du
 +
|ME
 +
|sdiyazg@sjtu.edu.cn
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
!colspan="6"|Class 2008
 +
|-
 +
|Qianchang Zhu
 +
|JI
 +
|zhuqianchang@126.com
 +
|Chuming Zhao
 +
|JI
 +
|zhaochuming@hotmail.com
 +
|-
 +
|Jifei Zhong
 +
|JI
 +
|zhongjifei@gmail.com
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
!colspan="6"|Class 2007
 +
|-
 +
|Jiangran Zhao
 +
|JI
 +
|zhao0318@yahoo.cn
 +
|Li Liu
 +
|JI
 +
|terriclisa@gmail.com
 +
|-
 +
|Qinhao Zhang
 +
|JI
 +
|zhangqinhao@sjtu.edu.cn
 +
|Ying Ying
 +
|JI
 +
|primrose_y@hotmail.com
 +
|-
 +
|Lu Pan
 +
|JI
 +
|panlu88@sjtu.edu.cn
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|}

Revision as of 12:44, 21 September 2010

Laboratory Director


Graduate Students


Undergraduates

Class 2009
Pozhi Cao JI caopozhi1234567@sina.com Sheng Jiang JI jiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan Li JI terriclisa@gmail.com Xin Wang JI alice77@sjtu.edu.cn
Xi Du ME sdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang Zhu JI zhuqianchang@126.com Chuming Zhao JI zhaochuming@hotmail.com
Jifei Zhong JI zhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran Zhao JI zhao0318@yahoo.cn Li Liu JI terriclisa@gmail.com
Qinhao Zhang JI zhangqinhao@sjtu.edu.cn Ying Ying JI primrose_y@hotmail.com
Lu Pan JI panlu88@sjtu.edu.cn
Views
Personal tools