People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
Line 16: Line 16:
|[[Jiangran2011|Jiangran Zhao]]||[[Guoqing2011|Guoqing Liu]]
|[[Jiangran2011|Jiangran Zhao]]||[[Guoqing2011|Guoqing Liu]]
|}
|}
 +
 +
 +
 +
===Technician and Machinists===
 +
* Yueyang Ding
 +
* Tianhua Chen

Revision as of 03:19, 18 September 2011

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Graduate Students

Dong2010.jpgXidian2010.jpg Jiangran2011.jpgGuoqing2011.jpg
Dong QiuXidian Zheng Jiangran ZhaoGuoqing Liu


Technician and Machinists

  • Yueyang Ding
  • Tianhua Chen


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools