People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
Line 9: Line 9:
===Doctoral Students===
===Doctoral Students===
-
{| border="1" width="300px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
+
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2013
Line 23: Line 23:
===Master Students===
===Master Students===
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
!colspan="3"|Class 2013
+
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2013
|-
|-
|[[File:Zhengchen2013.jpg|link=Zhengchen2013]]||[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]||[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
|[[File:Zhengchen2013.jpg|link=Zhengchen2013]]||[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]||[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
Line 29: Line 31:
|[[Zhengchen2013|Zhengchen Dai]]||[[Yuheng2013|Yuheng Du]]||[[Wukun2013|Wukun Mei]]
|[[Zhengchen2013|Zhengchen Dai]]||[[Yuheng2013|Yuheng Du]]||[[Wukun2013|Wukun Mei]]
|-
|-
-
!colspan="2"|'''Class 2012
+
|'''Class 2012
 +
|'''Class 2012
|'''Class 2011
|'''Class 2011
|-
|-
Line 50: Line 53:
===Alumni===
===Alumni===
{| border="1" width="300px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="300px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
!colspan="2"|'''Class 2010
+
|'''Class 2010
 +
|'''Class 2010
|-
|-
|[[File:Dong2010.jpg|link=Dong2010]]||[[File:Xidian2010.jpg|link=Xidian2010]]
|[[File:Dong2010.jpg|link=Dong2010]]||[[File:Xidian2010.jpg|link=Xidian2010]]

Revision as of 14:59, 9 November 2013

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2013 Class 2013 Class 2011
Huan2013.jpgZhixiong2013.jpgJiangran2011.jpg
Huan LiuZhixiong YangJiangran Zhao


Master Students

Class 2013 Class 2013 Class 2013
Zhengchen2013.jpgYuheng2013.jpgWukun2013.jpg
Zhengchen DaiYuheng DuWukun Mei
Class 2012 Class 2012 Class 2011
Minxiao2012.jpgYou2012.jpgGuoqing2011.jpg
Minxiao FuYou WangGuoqing Liu


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Alumni

Class 2010 Class 2010
Dong2010.jpgXidian2010.jpg
Dong QiuXidian Zheng


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools